سفارش تبلیغ
صبا

احمد

امام باقر(ع): ان العبد لیذنب الذنب فیروی عنه الرزق.............................بنده گناه می کند و به سبب آن روزی از او گرفته می شود 


نوشته شده در سه شنبه 93/5/14ساعت 1:40 عصر توسط احمد جیبا نظرات ( ) |